Burcht Sevenaer

Zevenaar had twee kastelen

Sinds de opgravingen van de jaren ‘80 is door archiefonderzoek, waarnemingen, grondboringen en nieuwe opgravingen in het centrum van Zevenaar meer inzicht verkregen in het burchtcomplex en de samenhang met de omgeving. De middeleeuwse burcht was gelegen aan de westzijde van de "Aa", een ca. 100 m brede stroomgeul. Deze vormde toen een barrière voor het oost-west verkeer op de noordelijke Rijnoever. Verondersteld mag worden dat bij de burcht een oversteekplaats is geweest. Er zijn aanwijzingen dat eind 14e eeuw, toen de van oorsprong Kleefse burcht in handen van de hertog van Gelre was, aan de oostzijde van de geul door Kleef een ander versterkt huis is gebouwd, het nog bestaande Huis Sevenaer. Hierdoor ontstond een bijzondere stelling.

Oversteekplaats

Aanvankelijk was de opvatting dat de straat "Romei" (die haaks op de geul ligt) buiten het burchtcomplex lag. Door de opgraving in november 2002 weten we dat deze (tenminste vanaf 1400) binnen het complex gelegen heeft. Dit zou erop kunnen duiden dat via de Romei (verbastering van Homei = afsluitbare doorgang) toegang tot de oversteekplaats verkregen kon worden. Ook de relatie tot het stadje Zevenaar, stadsrechten 1487, en zijn omgeving met het daarbij behorende wegenpatroon wordt steeds duidelijker. De "oerweg" vanaf het westen liep langs de burcht. In de loop van de 15de eeuw is door de hertog van Kleef bij burcht en huis een omgrachte nederzetting gesticht, waarbij de geul gedempt en bebouwd is en het wegenpatroon ingrijpend gewijzigd, waardoor de geul sindsdien op een andere plaats overgestoken werd. Dit wegenpatroon is tot in de 20ste eeuw bepalend geweest voor Zevenaar.

Het Huis Sevenaer anno 1745, getekend door Jan de Beijer.

Plattegrond van de Stad Zevenaar met links de burcht en rechts het nog bestaande Huis Sevenaer.