Burcht Sevenaer

Projectielen

Rondom een kasteel werd vaak gevochten, dus het is niet verwonderlijk dat er in de grachten resten van projectielen zijn gevonden. Bij de opgravingen in de jaren ’80 zijn verschillende ijzeren pijlpunten gevonden, afgeschoten door middel van kruisbogen. De houten schachten zijn reeds vergaan. Bij het uitgraven van de grachtinhoud voor de aanleg van de parkeergarage zijn opnieuw ijzeren pijlpunten aangetroffen.

Een andere vondst is een ongeveer 12 kg zware blijdesteen, die kennelijk ooit tegen de muur geworpen is. Zo'n steen werd bij een aanval door de belegeraars met behulp van een blijde tegen de muur geslingerd. Een blijde is een grote houten constructie, die wat weg heeft van een grote katapult. De steen werd in een soort grote lepel gelegd, die via een mechanisme op spanning was gezet. Door een hendel weg te halen werd de blijdesteen tegen de kasteelmuur geworpen.

Kanonskogels

Toen de kanonnen in gebruik kwamen, raakte de blijde in onbruik. Ook rond de burcht Sevenaer is met kanonskogels geschoten. Tijdens de opgravingen zijn verschillende hele en halve stenen kanonskogels gevonden. De kanonskogels werden door een steenbewerker zorgvuldig bekapt totdat ze een nagenoeg zuiver ronde vorm hadden. De halve stenen kanonskogels zullen wel op de kasteelmuur aan flarden geschoten zijn. Kennelijk was de kasteelmuur erg sterk, of waren de stenen kanonskogels zelf niet altijd even sterk. Overigens zijn ook in de jaren vóór de eerste opgravingen op het terrein aan de Nieuwe Doelenstraat verschillende stenen en ijzeren kanonskogels gevonden.

Gloeihaak

Een bijzondere vondst is een bij de opgraving van 2008 gevonden gloeihaak. Dit is een ijzeren voorwerp dat door middel van een dul aan een houten steel heeft gezeten. Het staafvormig gedeelte met een haak aan de punt werd in een vuur gloeiend heet gemaakt, waarna er een kanon mee werd ontstoken. In die tijd zat er een hol kanaaltje door de loop van een kanon, dat met kruit was gevuld en in verbinding stond met het kruit dat in de loop zelf achter de kogel zat. Met behulp van de gloeihaak kon men dat kruit in het kanaaltje tot ontbranding brengen, zonder het risico te lopen op de nadelen van druk / geluid / verwondingen door de explosie in het kanon.

Gloeihaak, opgegraven uit de gracht. Een gloeihaak werd gebruikt bij het ontsteken van een kanon.

Twee ijzeren pijlpunten uit de gracht.

Kanonskogel, opgegraven in 2009.