Burcht Sevenaer

Opgravingen en vondsten

De restanten van de burcht zijn in de zomer van 1984 gelokaliseerd door een opgraving van de AWN, de vereniging van vrijwillige archeologen. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen, is haaks op de Nieuwe Doelenstraat een ongeveer 50 meter lange sleuf gegraven. Hierbij werd de ingangspartij van de burcht blootgelegd, alsmede restanten van de toegangsbrug. In de zomers van 1986 en 1987 zijn vervolgopgravingen gedaan. Hierbij werden nog enkele gedeelten van de burcht blootgelegd, zodat de totale plattegrond kon worden uitgetekend.

Oude hof

Uit vondsten bij de Romei blijkt dat er voorafgaand aan de burcht al sprake was van een soort hof. Bij een opgraving in de pastorietuin werden afvalkuilen gevonden met daarin scherven van aardewerk uit de 11e en 12e eeuw, alsmede greppels en een waterput. Ook bleek aan de zuidzijde van dit perceel een gedempte gracht te zitten, die wordt verondersteld aan te sluiten op de buitenste gracht van de burcht. Omdat er op dit perceel in het geheel geen sporen uit de 14e, 15e en 16e eeuw zijn gevonden, is geconcludeerd dat hier de burchtwal heeft gelegen (die in de 17e eeuw weer is opgeruimd). Toen was dus duidelijk geworden dat de Romei vanuit de stad direct over de gracht en door een doorgang in de burchtwal heeft gelopen, het kasteelterrein op.

Onderzoek met grondradar

Voorafgaand aan de bouw van de parkeergarage was er meer inzicht nodig in wat er in de bodem zou kunnen worden aangetroffen. Als eerste is toen onderzoek gedaan met behulp van een vrij jonge techniek die nog ontwikkeling is, namelijk grondradar. Deze methode heeft overeenkomsten met de CT-scans in het ziekenhuis, waarbij ook beelden in plakken / doorsneden door het lichaam worden gemaakt. De grondradartechniek werkt nog niet perfect. Zo worden nog niet alle in de grond aanwezige muurresten zichtbaar. Maar de methode levert meestal al wel een beeld op van de in de ondergrond aanwezige structuren. Van de ondergrond van het Masiusplein zijn met behulp van grondradar een aantal beelden op verschillende dieptes gemaakt.

Vondsten

In de grachten zijn allerlei resten van gebruiksvoorwerpen aangetroffen. Een groot aandeel hierin vormt het aardewerk, voornamelijk kookpotten, drinkkannen en schalen. Verschillende objecten zijn weer gerestaureerd uit de opgegraven scherven, waaronder enkele schotels met fraaie beschildering. Ook zijn er fragmenten van heiligenbeeldjes gevonden, mogelijk in de gracht gegooid ten tijde van de beeldenstorm. Ook zijn vele metalen voorwerpen gevonden, waaronder messen, een pelgrimsinsigne, een drietand (greep), scharnieren en dakspijkers. Verder stukken van drinkglazen en vensterruitjes. Ook veel botafval van vlees dat in de burcht moet zijn gegeten.

Majolicaschotel met kleurige versiering. 17e eeuw.

Opgraving in 1984, waarbij de burcht werd gelokaliseerd.

Beeldfragment van Sint Anna.

Stuk koperbeslag met mogelijk de afbeelding van Sint Martinus.